TopSitting (L-R):   Vinita Ratish Marulkar, Namrata Hitesh Munwani, Payal Kunal Shah and Alpa Chetan Bhansali

Standing (L-R):  Yogita Jignesh Gada, Kinjal Ankit Shah, Rhea Samir Virani, Poonam Vipul Kapadia and Tanvi Rishit Jhaveri.